WSTĘP

Wobec braku podręcznika dla złotników w języku polskim, który by ułatwiał obliczenia stopów złotych i srebrnych, a dawał pogląd na nowoczesny rozwój przemysłu złotniczego, przystępuję do wydania niniejszej książki.

Umieszczam 28 przykładów obliczania stopów, 14 tablic zamiany stopów złotych i srebrnych przeze mnie opracowanych, zawierających około 2600 liczb zastosowanych do wymagań polskiej ustawy probierczej z r. 1920 i rozporządzeń dotyczących. Obliczenia te i tablice oddadzą złotnikom, po części bronzownikom usługę w pracowniach.

Rozwój przemysłu złotniczego ma doniosłe znaczenie w gospodarczej odbudowie Rzeczypospolitej Polskiej, podręcznik ten ma szczególnie zadanie wzbudzić zamiłowanie u młodzieży do pięknego przemysłu złotniczego.

Oprócz wymienionych obliczeń i tablic załączam dwie tablice złotych i srebrnych monet państw świata, oraz jedną tablicę cech probierczych polskich i innych państw europejskich. Załączam również polską ustawę probierczą z r. 1920 i odnośne rozporządzenia.

Książkę niniejszą rozpoczynam artykułami rozświetlającymi nowoczesny przemysł złotniczy. Zawiadomienia o nowych doświadczeniach i sposobach praktycznych przyjmę z wdzięcznością do przyszłego wydania.

Panu inż. Zygmuntowi Wasilewskiemu, dyrektorowi Głównego Urzędu Probierczego w Warszawie, wyrażam podziękowanie za wskazówki i panu Edmundowi Marjanowi Beerowi, jubilerowi, za fachowe porady.
Spis treści

<<Poprzednia strona Następna strona>>