Obliczanie stopów 1)

Najtwardszy stop złoty składa się z 875 części złota i 125 miedzi, a najtwardszy stop srebrny zawiera 313 srebra, a 687 miedzi. Najelastyczniejszy stop złoty składa się z 667 złota, 111 srebra i 222 miedzi lub 670 złota, 82 srebra, 248 miedzi.

Najpiękniejsze stopy złote składają się:

Ciężar szczerego kruszcu otrzymamy, jeżeli ciężar surowy pomnożymy przez próbę.

Np. złoto waży 2500 gr., posiada próbę 583.

t. zn.

na 2500 gr. jest 1457 1/2 gr. szczerego złota i 1042 1/2 gr. miedzi

na 1000 gr. jest 583 gr. szczerego złota i 417 gr. miedzi

Jeżeli sumę ciężarów szczerego kruszcu większej ilości stopów podzielimy przez sumę ich ciężarów surowych, otrzymamy wspólną próbę.

Zamiana wyższej próby złota lub srebra na niższą.

a) Posiadamy np. 300 gramów złota próby 0'600, żądamy złoto próby 0'583, ile trzeba dodać miedzi ?

Różnicę prób pomnożyć przez ciężar złota i podzielić przez żądaną próbę, otrzymana liczba jest ilością dodać się mającej miedzi.

b) 500 gramów szczerego srebra zamienić mamy na srebro próby 0'800.

c) Posiadamy złoto (lub srebro) próby 0'900, a chcemy otrzymać 130 gr. złota próby 0'750;

d) Ze szczerego złota otrzymać:


1) Podług A. Hanke und Fr. Steuer „Hilfsbuch für Goldarbeiter“. Przeliczone z zastosowaniem do polskiej ustawy probierczej.

Spis treści

<<Poprzednia strona Następna strona>>

Oprac. Żaneta Czerniakowska