Tablice zmiany stopów srebrnych pewnej próby na inną próbę
przez dodanie miedzi; względnie szczerego srebra próby 0'999.

Chcąc otrzymać srebro próby 0'940 Nr 1.

Z 1 gr. srebra próby:
trzeba dodać miedzi gr.
 
Z 1 gr. srebra próby:
trzeba dodać szczerego srebra
gr.
 
Z 1 gr. srebra próby:
trzeba dodać szczerego srebra
gr.
 
Z 1 gr. srebra próby:
trzeba dodać szczerego srebra
gr.
 
Z 1 gr. złota próby:
trzeba dodać szczerego srebra
gr.
  Z 1 gr. złota próby: trzeba dodać szczerego srebra
gr.
0'999
0'06276
0'935
0'08474
0'870
1'18643
0'750
3'22033
0'630
5'25424
0'510
7'28813
0'995
0'05851
0'930
0'16949
0'865
1'27118
0'745
3'30508
0'625
5'33898
0'505
7'37287
0'990
0'05319
0'925
0'25423
0'860
1'35593
0'740
3'38982
0'620
5'42373
0'500
7'45762
0'985
0'04787
0'920
0'33898
0'855
1'44067
0'735
3'47457
0'615
5'50848
0'495
7'54236
0'980
0'04255
0'915
0'42372
0'850
1'52542
0'730
3'55931
0'610
5'59322
0'490
7'62711
0'975
0'03723
0'910
0'50847
0'845
1'61016
0'725
3'64406
0'605
5'67797
0'485
7'71185
0'970
0'03191
0'905
0'59321
0'840
1'69491
0'720
3'72881
0'600
5'76272
0'480
7'79660
0'965
0'02659
0'900
0'67796
0'835
1'77965
0'715
3'81355
0'595
5'84746
0'475
7'88134
0'960
0'02127
0'895
0'76271
0'830
1'86440
0'710
3'89830
0'590
5'93221
0'470
7'96609
0'955
0'01595
0'890
0'84745
0'825
1'94915
0'705
3'98304
0'585
6'01695
0'465
8'05083
0'950
0'01063
0'885
0'93220
0'820
2'03389
0'700
4'06779
0'580
6'10170
0'460
8'13558
0'945
0'00531
0'880
1'01694
0'815
2'11864
0'695
4'15254
0'575
6'18644
0'455
8'22033
0'940
0'00000
0'875
1'10169
0'810
2'20338
0'690
4'23728
0'570
6'27119
0'450
8'30507
Mnożnik
dla prób środkowych 0'001063
vide objaśnienie
Mnożnik
dla prób środkowych 0'016949
vide objaśnienie
0'805
2'28813
0'685
4'32203
0'565
6'35593
0'445
8'38982
0'800
2'37288
0'680
4'40678
0'560
6'44068
0'440
8'47456
0'795
2'45762
0'675
4'49153
0'555
6'52543
0'435
8'55931
0'790
2'54237
0'670
4'57627
0'550
6'61017
0'430
8'64405
0'785
2'62711
0'665
4'66102
0'545
6'69491
0'425
8'72880
0'780
2'71186
0'660
4'74576
0'540
6'77965
0'420
8'81355
0'775
2'79660
0'655
4'83051
0'535
6'86440
0'415
8'89829
0'770
2'88135
0'650
4'91526
0'530
6'94914
0'410
8'98304
0'765
2'96609
0'645
5'00000
0'525
7'03389
0'405
8'06779
0'760
3'05084
0'640
5'08475
0'520
7'11864
0'400
8'15254
0'755
3'13559
0'635
5'16949
0'515
7'20338

 

Objaśnienie do następującej tablicy:

Jeśli posiadane srebro ma próbę pośrodku podanych prób w następującej tablicy np. 0'959, to trzeba do ciężaru miedzi 0'01063 gr. dla próby 0'950 dodać ułamek 0'001063 pomnożony przez 9...
(959 - 950) tj. 0'009567. 0'01063 + 0'009567 = 0'02019 gr. miedzi na 1 gr. srebra próby 0'959. *)

Jeśli posiadane srebro ma próbę np. 0'532, to trzeba od ciężaru 6'94914 gr. dla próby 0'530 odjąć ułamek 0'016949 pomnożony przez 2 ... (532 - 530 = 2) tj. 0'03389 .... 6'94914 - 0'03389 = 6'91525 gr. szczerego srebra.

Na 1 gr. srebra próby 0'532, trzeba dodać 6'91525 gr. szczerego srebra (0'999), aby otrzymać srebro próby 0'940.

W podobny sposób oblicza się dodatek do innych prób.

 

Zobacz przykład


*) Mnożna dla prób środkowych wprowadzona przez autora.

Spis treści

<<Poprzednia strona Następna strona>>

Oprac. Żaneta Czerniakowska