Objaśnienie do następujących tablic

Ciężar dodatku miedzi, złota i srebra podany jest w następujących tablicach w gramach w ułamkach dziesiętnych pięcioliczbowych w celu dokładnych obliczeń nawet dla większej ilości posiadanego złota lub srebra.

N. p. zamierzamy przetopić złota 7 kg. 685 gr. o próbie 0'509 na złoto próby 0583 przez dodanie szczerego złota próby 0'998. Na tablicy zatytułowanej „Chcąc otrzymać złoto próby 0'583 Nr. 3“ odczytuje się obok próby 0'509 ........0,17831 gr. dodatku szczerego złota na 1 gr.

Liczbę 7685 trzeba pomnożyć przez 0,17831.

Do 7 kg. 685 gr. złota próby 0'509 trzeba dodać 1370 gr. i 31 ctgr. czyli 1 kg. 370 gr. 31 ctgr. szczerego złota próby 0'998, aby otrzymać złoto próby 0'583.

Drugi przykład: 79 gr. złota próby 0'729 przetopić mamy na złoto próby 0'750 przez dodanie monet złotych próby 0'900.

Na odnośnej tablicy 0'750 Nr. 3 odczytujemy obok próby 0'729 ..... 0'14000 gr. dodatku monet złotych próby 0'900 na 1 gr.

Dla mniejszych partji złota lub srebra można brać tylko 2 miejsca dziesiętne np. zamiast ułamka 0'35961 liczyć 0'36 gr.

Spis treści

<<Poprzednia strona Następna strona>>

Oprac. Żaneta Czerniakowska